It usluge za kwidzyn

Comarch partnerska mre¾a temelji se na piæu od najboljih partnerskih ideja u cijelom svijetu. Comarch ublubni znaèi 900 tvrtki iz cijele Poljske. Oni su pa¾ljivo odabrani, obièno od nekoliko do desetak zaposlenika. Oni su bili podlo¾ni detaljnom odabiru kako bi osigurali najvi¹u moguæu razinu IT usluga za potencijalne kupce.

Comarch nudi na¹im suprugama u poslu, izmeðu ostalog:- profesionalne komercijalne i va¾ne obuke,- usluga za klijente,- konzultacije s regionalnim nadzornikom,- podr¹ka promotivnim aktivnostima,- informacije na njihovim web-lokacijama i www- moguænost kori¹tenja èlanaka koje su razvili njihovi struènjaci.Partneri s potvrðenim kompetencijama nalaze se na profesionalnoj prodajnoj karti Comarch partnerskog programa. Stupanj vidljivosti na kartici odnosi se na stupanj komercijalne aktivnosti odreðenog partnera i primjenu specifiènih prodajnih kriterija.Da biste prihvatili ime Comarcha i postali njegov partner, obratite se predstavniku tvrtke, provedite ciklus ovla¹tenja u podruèju Comarch proizvoda i potpi¹ite odgovarajuæi ugovor o pomoæi.Vrijedi postati Comarch partner, jer su sustavi ove tvrtke jo¹ uvijek najèe¹æe odabrana poslovna rje¹enja u Poljskoj, a Program partnerstva je èista dobit adekvatna sportu i praksi u njega. Comarch takoðer nudi posebne Staze kompetencija, odnosno program razvoja zaposlenika Partnera koji grade zajednicu Comarchovih zaposlenika.Prva faza prihvaæanja suradnje je popunjavanje obrasca za prijavu koji je odabran na www.comarch.pl kartici. Sve ¹to trebate uèiniti je unijeti va¹e osobne podatke i porezni identifikacijski broj tvrtke. Zaposlenici marke kontaktirat æe zainteresirane strane kako bi razgovarali o uvjetima suradnje.