Modna revija trzebnica

Pro¹le subote napravljena je emisija najnovije kolekcije lokalnog proizvoðaèa odjeæe. Dogaðaj je privukao veliki broj gledatelja koji su sanjali da vide ¹to su dizajneri stvorili za novu sezonu. Meðu publikom mogli smo vidjeti èak i nekoliko poznatih osoba, novinara i politièara.Prefinjeni prikaz ostao je najbli¾i i punina se odvijala bez ikakvih prepreka. Na putu smo se mogli diviti modelima koji predstavljaju divnu, ljetnu, ruèno izraðenu odjeæu. U njihovom radu kori¹teni su samo poznati i udobni materijali s velikim, ¹arenim bojama, ukljuèujuæi pamuk, lan i svila. Na¹i novinari bili su izvuèeni iz najzelenijih, ¹arenih maksi suknji koje su bile potpuno heklane. Njihovo je po¹tovanje izazvalo i èipka, romantiène haljine i bluze s ukrasima i vezenim bikinijem. Za ljetnu odjeæu dizajneri su dizajnirani za ¾ene, izmeðu ostalog, pletene kape s niskim kru¾nim tokovima, ukra¹ene èipkom i zanimljivim cvijeæem.Nakon predstave pripremljena je aukcija prekrasne vjenèane haljine pripremljene posebno za posljednju priliku. Haljina je dana osobi koja je morala biti anonimna. Osim toga, na aukciji je bilo i mnogo odjeæe iz najva¾nije kolekcije. Prihodi od posljednje prodaje bit æe prebaèeni u obiteljsku kuæu. Potrebno je naglasiti da tvrtka rado podr¾ava razlièite funkcionalne i pozitivne akcije. Njegovi vlasnici bi opetovano preporuèivali na¹e proizvode na aukcije, a ako bi bilo na prodajnom mjestu bilo èak i posjete bilo kojoj od tvornica.Glasnogovornik tvrtke rekao nam je da æe najmodernija kolekcija biti namijenjena tvrtkama na majskom frontu. Osim toga, najavio je da tvrtka ¾eli otvoriti kompjutersku trgovinu, u kojoj æe zbirke biti dostupne osim u stacionarnim skupovima.Poljski brand odjeæe jedan je od najbogatijih proizvoðaèa odjeæe u zemlji. Postoji nekoliko tvornica ¹irom svijeta. Zapo¹ljava nekoliko tisuæa ljudi, u svakom od poznatih krojaèa, krojaèa i arhitekata. Svaki put, ovaj naziv obuèava zbirke u razmjeni s prekrasnim poljskim dizajnerima. Ove kolekcije se uistinu usredotoèuju na èinjenicu da su uvijek spremne u visokim redovima prije nego ¹to pokrenu trgovinu. Ove kolekcije se dogaðaju na taj dobar dan.Proizvodi sada¹nje tvrtke dugi niz godina bave se velikom potro¹njom meðu potro¹aèima, takoðer na kraju iu inozemstvu. Pi¹uæi o njoj, ona se ne spu¹ta, a da ne spominjemo mnoge nagrade koje je dobila i koje koriste proizvode najvi¹e kvalitete.

Pogledajte na¹u trgovinu: Odjeæa za jednokratnu upotrebu za prehrambenu industriju