Naeela energetske sigurnosti

Ugledni proizvoðaèi opreme koji se nabavljaju u potencijalno lo¹im uvjetima - osobito oni kojima prijeti eksplozija - doveli su ih do smrti s ATEX certifikatom. Taj pojam osigurava da su kupci takve opreme na tr¾i¹tu sigurni da su proizvodi takoðer udobni i zdravi.

ATEX propisiPrijem i sloboda ATEX certifikata navedeni su u Europskoj direktivi 94/9 / EC. U travnju 2016. bit æe zamijenjeno novim pravilom 2014/34 / EU.Svi primjenjivi ATEX propisi primjenjuju se na pitanja koja se odnose na elektriènu i mehanièku opremu. ©to ih zanimaju rijetko kontrolni sustavi i instalacije na moru, povr¹ini i povr¹ini.ATEX certifikati nazivaju se opremom koja se koristi za pohranu, prijenos i stvaranje energije i kontrolu. I strojevi i oprema su pokretni i pouzdani. Igrao na prodaju europskih ureðaja, koji su ATEX certificirani dati jamstvo - tako stvaranje operatora na njima, kada i poduzetnika da su udobne i prikladne za cilj.

Skupine opremeI sada¹nja kao i buduæa - direktiva koja definira odr¾avanje definira dvije skupine opreme. Prvi koji je uzeo ovu opremu, koja je zaposlena u rudnicima. Druga kvaliteta je svaka druga oprema koja ide u potencijalno opasne uvjete.Sustavi za otpra¹ivanje u sustavu ekstrakcije pra¹ineSve vrste instalacija koje koriste proizvoðaèi drva i proizvoda od boje trebaju se koristiti za sustave otpra¹ivanja u atexu, odnosno za sustav otpra¹ivanja koji je u skladu s direktivom atex. Poznate tvrtke ih dodaju iz sigurnosnih razloga, kao i presti¾ koji takav certifikat pru¾a. Takva oprema osigurava da eksplozivne smjese neæe biti opasne po ¾ivot. Strojevi parkovi i ATEX certificirani su bogati i rade za dugo vremena.Ovi strojevi znaèajno smanjuju rizik od eksplozija u postrojenjima protiv pra¹ine, u kojima nastaju reakcije i fenomeni koji su nesumnjivo: iskre, akustièna energija ili elektrièni udari. Smanjuju rizik od elektrostatièkog pra¾njenja prilikom pregrijavanja opreme.