Prijevoz biciklom kurirom

Cesta na vozilu je specifièno prijevozno sredstvo, koje unatoè svemu ¾eli puno truda i gori mnogo kalorija, stoga je potrebna odgovarajuæa biciklistièka prehrana. To je takoðer savr¹eno rje¹enje za ¾ene koje trebaju izgubiti nekoliko dodatnih kilograma. Meðutim, ljudi koji planiraju imati bicikl samo kao prijevozno sredstvo ili hobi trebali bi obratiti posebnu pozornost na jelovnik, tako da biciklistièka putovanja ne bi oti¹la predaleko. U nastavku donosimo nekoliko naèela koja trebaju slijediti ljudi koji putuju na velike udaljenosti biciklom. Ovo je biciklistièka prehrana za poèetnike:

Doruèak.Nije bez razloga doruèak najva¾niji obrok dnevnog procesa. Zadatak nam je dati snagu za ostatak dana, dok preostali obroci nadopunjuju ovu energiju. Jedino æe rje¹enje biti, izmeðu ostalog, muesli s voæem i gro¾ðicama ili juha od mlijeka s tjesteninom (al dente.Snack.Ako ¾elite voziti bicikl, ima puno toga za pamæenje o ukusnom u¾inu koja æe nam dati snagu i zadovoljiti iznenadnu glad. Prvi sastojak treba biti jednostavni ¹eæeri, zbog èega se koristi za jelo zrelih banana ili sendvièa s d¾emom i medom. Kada je rijeè o povræu, rajèica i crvena paprika æe biti odlièan pristup.Veèera.Nakon intenzivne vo¾nje, mo¾emo imati jaku glad. Meðutim, ¾ivot ne treba pretjerivati tek nakon fizièke vje¾be. Veæ nakon dolaska zbog vo¾nje biciklom, sok od naranèe ili ¾itarica bar (na primjer, Corny je dovoljno. Sjednemo na veliku veèeru kasnije, kad se odmaramo nakon vje¾banja.Hidratacija.Ljudi ne smiju zaboraviti na pravilnu hidrataciju tijela. Najva¾nije je piti pravu kolièinu tekuæine prije odlaska na bicikl. Najbolje rje¹enje æe biti upravo voda, mo¾da pravo energetsko piæe za sporta¹e. Takoðer trebate znati da mu¹karac ¾eli oko 2 litre vode dnevno (ovisno o tijeku lica i tjelesne te¾ine, a uèinci moguæe dehidracije, osobito u uvjetima fizièke vje¾be, odmah smanjuju na¹e performanse, osjeæamo lom i energiju li¹enu.

Biciklistièka prehrana s projektima koje sam uvela nije ispravna zamjena uobièajenih obroka, upravo suprotno. Nije, meðutim, prejesti! A za ¾ene koje su zainteresirane za odabir najprikladnije biciklistièke prehrane, preporuèujemo sastanak s dijetetièarom koji æe odabrati takve vrste obroka u takvom pristupu da bih starcu najvi¹e odgovarao, a ne prosjeènoj osobi.