Sredi nja sredi nja jedinica usisavaea

Mnogi od nas tijekom èi¹æenja definitivno se bore s raspr¹enom pra¹inom u tragovima, koja se dogaða u oèi¹æenom stanu, noseæi sa sobom tvari koje èesto uzrokuju vrlo dobre simptome alergije. Suoèavanje s tim mo¾e biti popularnije nego ¹to mislimo. Sastavljanje prvih usisavaèa u 100% omoguæuje oslobaðanje prljav¹tine i mikroorganizama izvan zgrade, bez buke i mnogo udobnije.

Vivese Senso Duo OilVivese Senso Duo Oil 2. Učinkovita priprema gubitka kose

Sredi¹nji usisavaèi su sustav kanala koji su montirani na nekim zidovima zgrade i vidljivi su za ispu¹tanje smeæa u sredi¹nje poduzeæe u podrumu, spremi¹tu ili gara¾i. Mlaznica za èi¹æenje i crijevo spojeni su na usisne utiènice koje se nalaze u objektu. Kada je crijevo spojeno na jednu od utiènica, sredi¹nja jedinica se automatski zatvara. Isisani zrak nakon odvajanja pra¹ine ispu¹ta se izvan zgrade, a smeæe se mo¾e prazniti samo jednom mjeseèno. Za¹to je kljuèni usisivaè tako praktièan i uèinkovitiji izbor od obiènog usisivaèa? Sredi¹nje usisavanje je moderna, inteligentna kuæna tehnologija koja poveæava vrijednost na¹e imovine i gradi ¾ivotni standard. Ni¹ta uèinkovitije filtrira zrak u stanu i ne ostavlja raspr¹enu pra¹inu u tragovima, ¹to je vrlo vrijedna opcija posebno za osobe koje pate od alergija, za razliku od tradicionalnog usisivaèa. Zrak iz usisavaèa, koji sadr¾i alergene i viruse, ispuhuje se izvan zgrade, èi¹æenje takvim kljuènim usisavaèem je br¾e, elegantnije i lak¹e. Jedna od prednosti je to ¹to se ureðaj stavlja na mjesto ugodno, èime se znatno smanjuje buka tijekom èi¹æenja. Zbog nedostatka kabela za napajanje, ne moramo ga isku¹avati kao i obièno s obiènim usisavaèem, cijela instalacija koja odvodi pra¹inu je skrivena, a osjetljivo i fleksibilno usisno crijevo omoguæit æe nam da dosegnemo i najudaljenije kutove bez podizanja usisivaèa. Nema razloga za kori¹tene filtre, snaga usisavanja usisavaèa je dodatno jaka, ali nije ogranièena jer je spremnik pun, naravno, kao ¹to se nalazi u starom usisivaèu.