Ueinkovito upravljanje vremenom menad era

Danas mnogi parovi poku¹avaju dobiti dijete. ®ivi u kraæem vremenu iu drugima du¾e. Meðutim, za neke parove, èak i nakon mnogo napora, sve ne uspije. Inseminacija je tehnologija koja poma¾e reprodukciju. Uvjet za poduzimanje ovog postupka su otvorene jajovode u osobi.

Kontraindikacije su fibroidi maternice, koji mogu uzrokovati nedostatak trudnoæe. Tretman se sastoji od pokrivanja, gdje su naznaèene spermije partnera, tj. One iz banke sjemena.Osjemenjivanje je nekoliko invazivnih i lakih oblika lijeèenja neplodnosti. Postupak je izgraðen kod ljudi koji stvaraju poremeæeni ciklus ovulacije, ali i kada je sluz lo¹a u sjemenu. Nasuprot tome, kod ljudi, kada je njihova sperma vrlo osjetljiva i kada se igraju u umjerenim kolièinama.Postupak se provodi s mnogim pravilima. Prije svega, osoba mora ispuniti testove: vaginalna èistoæa, kultura iz cervikalnog kanala, klamidija ili citologija. I osoba mora iæi na struènjaka u projektu provedbe eksperimenta u obliku klamidije i zasijavanja sjemena. ®eni se prije zahvata savjetuje uporaba hormona u izradi injekcija ili tableta.Ako postoji povoljna kolièina pokretne sperme, moguænost trudnoæe je sada nakon prve oplodnje. Ako prvi ne uspije, onda vjerojatno mo¾ete poku¹ati ponovno. Cijena postupka je od 700 do 1300 samo ovisno o klinici gdje se odvija lijeèenje. Razlikujemo intrauterino, cervikalno i zdjelièno osjemenjivanje.Osjemenjivanje je jedino spa¹avanje prije in vitro. Bezbolan je i funkcionalan. Ne dogaða se mnogo toga, iako lijeènici to prije pozivaju in vitro. Uèinkovitost osjemenjivanja varira od 5 do èak 25%. ®eli dob ¾ene ili parametre sperme.®ena bi trebala imati naèin da bude pod stalnom brigom o lijeèniku nakon metode, ne radi fizièke aktivnosti, ne uzimajte tople kupke. Ako ispunimo sve uvjete, to æe poveæati djelotvornost ¾eljene trudnoæe.